TerveMinän Tietosuojaseloste

TerveMinä kerää asiakkaan itsensä täyttämänä tai kertomana ja suostumuksella lomakkeeseen terapiassa tarvittavat välttämättömät henkilötiedot, sekä asiakkaan vapaaehtoisella suostumuksella myös hänen sähköpostiosoitteensa ja markkinointiluvan.
TIETOJEN KÄYTTÄMINEN
TerveMinä käyttää asiakkaan henkilötietoja terapiassaan tarvittaviin tarkoituksiin ja mahdollisesti myös anonyymeihin esimerkkeihin terapiasta ja sen vaikutuksista kerrottaessa.
Jos terapia vaatii esim. harjoituksia julkisella paikalla, ne toteutetaan asiakkaan suostumuksella yhteistoiminnassa, terapeutin ohjauksella.
TerveMinä noudattaa lain mukaista vaitiolovelvolisuutta.
TIETOJEN JAKAMINEN
TerveMinä noudattaa lain mukaista vaitiolovelvollisuutta. TerveMinä ei jaa mihinkään asiakkaan henkilötietoja.
Mikäli asiakas maksaa laskun pankkiin, hänen henkilöllisyytensä välittyy luonnollisesti sinne. Pankeilla on suojatut yhteydet ja vaitiolovelvollisuudet, joten nämä eivät vaarannu ja ovat pankin vastuulla.
TerveMinä käyttää mieluimmin käteismaksua, josta asiakkaan kuitti ja sen salassapito jää hänen vastuulleen.
Sähköpostia TerveMinä käyttää asiakkaan kanssa vain, jos se hänelle sopii.
TIETOTURVA
Sähköpostia ja muuta nettikanssakäymistä , kuten WhatsApp sovellusta, käytämme vain, jos se asiakkaalle sopii ja kummatkin osapuolet vastaavat omalta osaltaan yksityisyydensuojasta ja tietoturvasta.
TerveMinä vastaa omalta osaltaan netti ja puhelinhteyden tietoturvaohjelman olemassa-ja voimassaolosta.
TerveMinä ei tee istunnoista nauhoituksia, ellei toisin asiakkaan kanssa sovita.
TerveMinä on valmis vastaamaan, jos asiakkaalla on jotain epäselvää tai kysyttävää häntä koskevissa tai näissä asioissa, niin nopeasti, kuin on mahdollista.


Mikäli näihin tietoihin tulee joltain osin muutoksia, kuten mahdollisien yhteistyökumppaneiden ilmaantuessa, tätä ilmoitusta muutetaan tarpeellisilta osin. Tällöin yhteistyötaholta vaaditaan myös vaitiolovelvollisuutta ja tietosuojan lain mukaista olemassaoloa.